Pritožbe in spori

Ponudnik (Mizarstvo Vodnik d.o.o.) spoštuje veljavno zakonodajo in si prizadeva vse nastale spore reševati sporazumno. Pritožbe lahko kupec posreduje neposredno ponudniku preko telefona na št.: 01/518-77-67, na e-naslov: info@mizarstvo-vodnik.si ali na naslov podjetja Mizarstvo Vodnik d.o.o., Dolniška cesta 14, 1000 Ljubljana s pripisom »Pritožba«. Ponudnik bo prejete pritožbe poskušal obravnavati čim prej in skupaj s stranko najti ugodno rešitev. V kolikor se ne najde rešitev, je za reševanje sporov pristojno sodišče po sedežu ponudnika.

Ponudnik obiskovalce spletne strani ter potencialne in že obstoječe stranke, ki imajo status potrošnika v smislu prvega odstavka 4. člena ZlsRPS, v skladu s tretjim odstavkom 32. člena ZlsRPS obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko začne v skladu s stem zakonom. Spletna platforma Evropske komisije za spletno reševanje sporov je dostopna na tej povezavi: ec.europa.eu/odr

Deli s prijatelji